สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 158,488.36135,316.0014.6 %5.06,971.166,507.956.6 %3.0
รวม 158,488 135,316 14.62 % 6,971 6,508 6.64 %