สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 162,293.02135,316.0016.6 %5.06,971.166,507.956.6 %3.0
รวม 162,293 135,316 16.62 % 6,971 6,508 6.64 %