สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติไม่ครบ12,572.66ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ941.27ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %