สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม883731.13826549.06.5 %3.034698.1216979.441979.9 %5.0
รวม 883,731 826,549 6.47 % 3.0 34,698 6,979 79.89 % 5.0