สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค541849.63247869.2254.3 %5.029138.936252.352178.5 %5.0
รวม 541,850 247,869 54.25 % 5.0 29,139 6,252 78.54 % 5.0