กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 712915.06677582.05.0 %2.535570.4927135.418979.9 %5.0
รวม 712,915 677,582 4.96 % 2.5 35,570 7,135 79.94 % 5.0