กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ549907.25186630.066.1 %5.031565.233194.440989.9 %5.0
รวม 549,907 186,630 66.06 % 5.0 31,565 3,194 89.88 % 5.0