กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1067640.1722000.032.4 %5.038919.14118613.95752.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี72130.16450344.55930.2 %5.012133.7113279.379-9.4 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย64262.2558605.688.8 %4.010298.269535.11527.4 %3.5
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท61904.89888319.016-42.7 %0.09773.71973790.9561.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี68157.15646819.69931.3 %5.06927.31987796.1499-12.5 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต71976.7543629.67239.4 %5.07496.57033230.7656.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี74325.0760765.0718.2 %5.09626.26956358.089834.0 %5.0
รวม 1,480,396 1,070,484 27.69 % 5.0 95,175 62,604 34.22 % 5.0