กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2084306.4878807.057.8 %5.045785.28114357.0568.6 %5.0
รวม 2,084,306 878,807 57.84 % 5.0 45,785 14,357 68.64 % 5.0