กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน798657.3161000.092.4 %5.031696.5595333.333583.2 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ514365.81184754.064.1 %5.08399.16026729.553719.9 %5.0
รวม 1,313,023 245,754 81.28 % 5.0 40,096 12,063 69.91 % 5.0