กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 2711976.81602802.040.9 %5.053458.14140794.18823.7 %5.0
รวม 2,711,977 1,602,802 40.90 % 5.0 53,458 40,794 23.69 % 5.0