สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 594995.06192821.1967.6 %5.030008.164998.825283.3 %5.0
รวม 594,995 192,821 67.59 % 5.0 30,008 4,999 83.34 % 5.0