กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1509969.1615000.059.3 %5.038581.46115651.06159.4 %5.0
รวม 1,509,969 615,000 59.27 % 5.0 38,581 15,651 59.43 % 5.0