สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1962120.51365000.030.4 %5.036667.91816795.20154.2 %5.0
รวม 1,962,121 1,365,000 30.43 % 5.0 36,668 16,795 54.20 % 5.0