สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1278734.61096509.014.3 %5.055381.05925498.4254.0 %5.0
รวม 1,278,735 1,096,509 14.25 % 5.0 55,381 25,498 53.96 % 5.0