สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ1649070.01341000.018.7 %5.051763.46915698.11169.7 %5.0
รวม 1,649,070 1,341,000 18.68 % 5.0 51,763 15,698 69.67 % 5.0