สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1725658.11504000.012.8 %5.042467.917500.83482.3 %5.0
รวม 1,725,658 1,504,000 12.84 % 5.0 42,468 7,501 82.34 % 5.0