กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ717704.63189927.4473.5 %5.030208.2624159.869686.2 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี109764.5864000.041.7 %5.012355.551190.692590.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์87599.39837662.44957.0 %5.014460.9392398.419983.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง158825.4445038.99271.6 %5.016960.832323.868486.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค256292.95174053.032.1 %5.09448.20023535.795462.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น103338.5210404.8589.9 %5.014999.191934.983587.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม290560.4742672.085.3 %5.015442.312756.139982.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี32351.69956879.32-75.8 %0.07616.03033024.81360.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา73098.89129826.9959.2 %5.017726.9394235.408276.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา67188.64851952.46122.7 %5.09907.02022.846479.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)597079.8841432.093.1 %5.028071.9611963.260593.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี227119.3183099.16463.4 %5.014458.524402.399969.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต67509.0740869.2539.5 %5.05164.83982969.09442.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 147225.8895833.034.9 %5.013280.8592718.757379.5 %5.0
รวม 2,935,659 963,651 67.17 % 5.0 210,101 39,636 81.13 % 5.0