สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี3,955,879.302,380,710.0039.8 %5.044,003.1011,406.9174.1 %5.0
รวม 3,955,879 2,380,710 39.82 % 5.0 44,003 11,407 74.08 % 5.0