สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี3947117.02380710.039.7 %5.044003.10211406.91274.1 %5.0
รวม 3,947,117 2,380,710 39.68 % 5.0 44,003 11,407 74.08 % 5.0