สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี783260.31651484.016.8 %5.040973.3522666.89793.5 %5.0
รวม 783,260 651,484 16.82 % 5.0 40,973 2,667 93.49 % 5.0