สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม917,126.81943,287.00-2.9 %0.034,698.125,793.3383.3 %5.0
รวม 917,127 943,287 -2.85 % 0.5 34,698 5,793 83.30 % 5.0