กรมเจ้าท่า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจ้าท่า758,719.19598,150.0021.2 %5.047,167.2833,637.3528.7 %5.0
รวม 758,719 598,150 21.16 % 5.0 47,167 33,637 28.68 % 5.0