กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 3,565,601.002,791,519.0021.7 %5.062,012.7039,998.2335.5 %5.0
รวม 3,565,601 2,791,519 21.71 % 5.0 62,013 39,998 35.50 % 5.0