กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง3,138,973.002,952,447.005.9 %2.597,525.3881,234.0016.7 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)98,288.4293,371.005.0 %2.525,862.8222,785.7511.9 %5.0
รวม 3,237,262 3,045,818 5.91 % 2.5 123,388 104,020 15.70 % 5.0