กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท1,661,132.601,485,574.0010.6 %5.055,255.9628,253.9848.9 %5.0
รวม 1,661,133 1,485,574 10.57 % 5.0 55,256 28,254 48.87 % 5.0