สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)658,802.63486,000.0026.2 %5.032,165.523,652.8088.6 %5.0
รวม 658,803 486,000 26.23 % 5.0 32,166 3,653 88.64 % 5.0