กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์3,044,730.001,949,316.0036.0 %5.038,637.726,324.6783.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย1,717,397.401,655,000.003.6 %1.57,880.461,414.1982.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา59,440.1115,155.0074.5 %5.0237.09328.70-38.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย1811968.11592000.012.1 %5.010986.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักข่าว112,277.79352,000.00-213.5 %0.033,434.086,938.6479.2 %5.0
รวม 6,745,814 5,563,471 17.53 % 5.0 80,189 15,006 81.29 % 5.0