กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์2207659.81949316.011.7 %5.038637.7196324.669983.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา59300.5915155.074.4 %5.0237.09146.338.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย1807981.41592000.011.9 %5.010986.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักข่าว109751.08352000.0-220.7 %0.033434.0786938.640679.2 %5.0
รวม 4,184,693 3,908,471 6.60 % 3.0 72,309 13,410 0.00 % 0.0