กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ1,345,090.801,154,445.8014.2 %5.043,843.6524,484.5544.2 %5.0
รวม 1,345,091 1,154,446 14.17 % 5.0 43,844 24,485 44.15 % 5.0