กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 1,865,489.501,114,683.0040.2 %5.082,007.7362,654.7523.6 %5.0
รวม 1,865,490 1,114,683 40.25 % 5.0 82,008 62,655 23.60 % 5.0