กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม942,257.31566,126.8839.9 %5.035,073.3628,914.0217.6 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี454,825.66473,366.91-4.1 %0.011,573.1310,328.8910.8 %5.0
รวม 1,397,083 1,039,494 25.60 % 5.0 46,646 39,243 15.87 % 5.0