กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2,459,695.301,744,170.0029.1 %5.0129,204.7845,692.1664.6 %5.0
รวม 2,459,695 1,744,170 29.09 % 5.0 129,205 45,692 64.64 % 5.0