กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 742,670.81729,064.001.8 %0.535,614.2612,090.5466.1 %5.0
รวม 742,671 729,064 1.83 % 0.5 35,614 12,091 66.05 % 5.0