กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 914,340.56220,000.0075.9 %5.035,217.1611,574.2867.1 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน360,570.19411,888.00-14.2 %0.017,068.167,338.1957.0 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง120,466.7728,696.2676.2 %5.07,091.765,671.5020.0 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน73,194.6854,150.5926.0 %5.01,890.06999.3247.1 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง95,090.5740,582.8157.3 %5.06,506.884,212.8435.3 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก90,654.7557,385.5036.7 %5.08,523.125,380.5736.9 %5.0
รวม 1,654,318 812,703 50.87 % 5.0 76,297 35,177 53.90 % 5.0