กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 912,329.25220,000.0075.9 %5.035,217.1611,574.2867.1 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน361,440.31411,888.00-14.0 %0.017,075.656,971.4559.2 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง120,607.5228,696.2676.2 %5.07,091.765,671.5020.0 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน73,153.7954,150.5926.0 %5.01,890.06999.3247.1 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง95,312.7641,336.5456.6 %5.06,506.884,385.4832.6 %5.0
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก90,401.5357,385.5036.5 %5.08,523.125,380.5736.9 %5.0
รวม 1,653,245 813,457 50.80 % 5.0 76,305 34,983 54.15 % 5.0