กรมทรัพยากรน้ำ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 788,640.00762,775.003.3 %1.536,599.164,233.5688.4 %5.0
รวม 788,640 762,775 3.28 % 1.5 36,599 4,234 88.43 % 5.0