กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 878454.5745516.015.1 %5.039031.684719.856487.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี38328.60228095.5226.7 %5.013906.684851.837965.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)39758.73839857.871-0.2 %0.012173.043059.074.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี40852.28939670.0312.9 %1.014606.765326.563.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา34472.00831919.8717.4 %3.511602.1992121.207581.7 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร43185.62944340.52-2.7 %0.013369.0110462.3521.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง36706.39128449.6522.5 %5.013473.3011790.7586.7 %5.0
รวม 1,111,758 957,849 13.84 % 5.0 118,163 32,332 72.64 % 5.0