กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2,478,990.001,816,591.0026.7 %5.033,406.835,674.7383.0 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม10,591.885,886.0044.4 %5.0294.48224.3723.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี10,622.865,565.0047.6 %5.0497.58248.0850.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)10,667.612,350.0078.0 %5.0563.46218.7761.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี17,784.105,685.0068.0 %5.0395.70453.80-14.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา10433.12033.080.5 %5.0372.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี10,597.692,569.0075.8 %5.0298.385.4098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)10,247.797,944.0022.5 %5.0167.556.0096.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)10,041.896.0099.9 %5.0133.92123.537.8 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)10,597.695,564.0047.5 %5.0196.44180.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท16,791.0519,590.52-16.7 %0.0308.60397.85-28.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด20,248.292,709.0086.6 %5.0408.36411.06-0.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม10,275.594,349.0057.7 %5.0300.54517.12-72.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์12,447.185,025.0059.6 %5.0407.82303.3425.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)8,557.753,655.0057.3 %5.0190.42349.40-83.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี10,547.421,537.4085.4 %5.0230.70426.41-84.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี9,579.742,032.0078.8 %5.0296.22177.3140.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)10,298.082,818.0072.6 %5.0259.62321.29-23.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา10,331.937,165.0030.7 %5.0322.74437.61-35.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว9,297.146.0099.9 %5.0389.04456.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง17,133.2917,252.00-0.7 %0.0328.986.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี9,504.907,296.0023.2 %5.0292.44380.03-30.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี10,258.563,642.0064.5 %5.0334.56382.54-14.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)10,295.136,118.0040.6 %5.0415.68399.973.8 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)10,801.972,040.0081.1 %5.0322.32257.2520.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี13,626.714,365.0068.0 %5.0349.26363.61-4.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)9,850.786.0099.9 %5.0351.84402.77-14.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 10,538.131,381.0086.9 %5.0276.84451.54-63.1 %0.0
รวม 2,790,958 1,945,180 30.30 % 5.0 41,740 13,576 67.48 % 5.0