กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2473480.01816591.026.6 %5.033406.8285674.72983.0 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม10568.575886.044.3 %5.0294.48001224.3669923.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี10611.265565.047.6 %5.0497.58002248.0829950.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)10655.962350.077.9 %5.0563.46002218.7660161.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี17732.825685.067.9 %5.0395.69998453.79599-14.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา10369.212033.080.4 %5.0372.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี10574.392569.075.7 %5.0298.385.399999698.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)10224.077944.022.3 %5.0167.556.096.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)10019.8116.099.9 %5.0133.92123.537.8 %3.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)10574.395564.047.4 %5.0196.44180.08.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท16791.05119590.52-16.7 %0.0308.60001397.85049-28.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด20224.3112709.086.6 %5.0408.35999411.05551-0.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม10269.854349.057.7 %5.0300.54001517.12299-72.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์12447.185025.059.6 %5.0407.82001303.3395125.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)8557.753655.057.3 %5.0190.42001349.40149-83.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี10524.221537.485.4 %5.0230.70001426.40747-84.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี9536.16992032.078.7 %5.0296.22177.30840.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)10241.652818.072.5 %5.0259.62321.28751-23.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา10303.717165.030.5 %5.0322.73999437.608-35.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว9270.33016.099.9 %5.0389.03998456.0-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง17085.43917252.0-1.0 %0.0328.980016.098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี9499.58987296.023.2 %5.0292.44380.02902-30.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี10235.993642.064.4 %5.0334.56382.5415-14.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)10255.166118.040.3 %5.0415.67999399.968993.8 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)10760.032040.081.0 %5.0322.32001257.2549720.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี13589.54365.067.9 %5.0349.26001363.60999-4.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)9823.87996.099.9 %5.0351.84402.77448-14.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 10508.71381.086.9 %5.0276.84451.54449-63.1 %0.0
รวม 2,784,735 1,945,180 30.15 % 5.0 41,740 13,576 67.48 % 5.0