สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน633,859.75265,308.7858.1 %5.031,340.101,621.7994.8 %5.0
รวม 633,860 265,309 58.14 % 5.0 31,340 1,622 94.83 % 5.0