สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน635,319.63265,308.7858.2 %5.031,340.101,621.7994.8 %5.0
รวม 635,320 265,309 58.24 % 5.0 31,340 1,622 94.83 % 5.0