กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ562,094.88186,103.0066.9 %5.031,552.722,877.6890.9 %5.0
รวม 562,095 186,103 66.89 % 5.0 31,553 2,878 90.88 % 5.0