กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน605,972.13171,290.0071.7 %5.033,422.458,115.5275.7 %5.0
รวม 605,972 171,290 71.73 % 5.0 33,422 8,116 75.72 % 5.0