กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน901,754.00654,320.0027.4 %5.049,612.324,357.2591.2 %5.0
รวม 901,754 654,320 27.44 % 5.0 49,612 4,357 91.22 % 5.0