สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน644,021.31327,000.0049.2 %5.031,255.684,138.8886.8 %5.0
รวม 644,021 327,000 49.23 % 5.0 31,256 4,139 86.76 % 5.0