สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน642602.63327000.049.1 %5.031255.684138.879486.8 %5.0
รวม 642,603 327,000 49.11 % 5.0 31,256 4,139 86.76 % 5.0