สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1,120,569.80619,562.4444.7 %5.033,066.007,127.0078.4 %5.0
รวม 1,120,570 619,562 44.71 % 5.0 33,066 7,127 78.45 % 5.0