กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ1,469,774.101,115,557.0024.1 %5.057,360.208,612.2885.0 %5.0
รวม 1,469,774 1,115,557 24.10 % 5.0 57,360 8,612 84.99 % 5.0