กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายในไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)70335.969ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010322.699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)59,700.4038,425.0035.6 %5.04,889.642,661.3845.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )18,973.1121,787.16-14.8 %0.05,943.061,422.6576.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)52,645.2930,248.9942.5 %5.09,180.511,370.8585.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรีไม่ครบ3620.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ795.17847ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี17,212.707,745.4055.0 %5.02,982.96973.7567.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี15,753.384,748.0069.9 %5.02,664.84755.2571.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบ5549.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ668.0ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี17,429.847,103.0059.2 %5.03,659.64390.4589.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท16,664.866,859.0058.8 %5.02,274.84832.2063.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี19,596.774,429.0077.4 %5.04,146.84761.9081.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชรไม่ครบ4260.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง16,378.675,846.0064.3 %5.04,264.741,893.2155.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์17,502.304,578.0073.8 %5.04,311.481,229.4071.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 18,989.963,840.0079.8 %5.03,549.781,090.8069.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร17144.391ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03436.74812.7125276.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี16,637.097,796.7053.1 %5.04,472.00989.1877.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร16,236.834,821.0070.3 %5.04,316.641,169.5072.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา21,943.163,331.0084.8 %5.06,048.421,168.5080.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด17,723.655,428.5069.4 %5.03,636.721,251.0065.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร15,439.494,287.6072.2 %5.03,191.46905.3571.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา16,661.466,049.0063.7 %5.04,114.681,459.2064.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่14830.165415.063.5 %5.03421.1401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี17,961.085,362.5070.1 %5.03,330.301,824.3045.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่16,335.275,660.0065.4 %5.04,426.83653.1085.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก45,942.8011,992.6073.9 %5.02,349.301,563.9333.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต16,637.417,666.5053.9 %5.02,723.40730.4473.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา3,921.446,034.00-53.9 %0.03,692.82822.7077.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย15,906.853,400.0078.6 %5.03,925.784,001.30-1.9 %0.0
รวม 507,024 212,854 0.00 % 0.0 97,533 30,733 0.00 % 0.0