กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน1,067,141.90906,239.0015.1 %5.041,470.5023,388.7643.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)70,492.0539,000.0044.7 %5.010,322.701,237.9488.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)59,940.0438,425.0035.9 %5.04,889.642,661.3845.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )18,950.0621,787.16-15.0 %0.05,943.061,422.6576.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)52,618.0030,248.9942.5 %5.09,180.511,370.8585.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี15,929.763,620.0077.3 %5.04,051.74795.1880.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี17,262.167,745.4055.1 %5.02,982.96973.7567.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี15,762.014,748.0069.9 %5.02,664.84755.2571.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม16,063.155,549.0065.5 %5.08,036.40668.0091.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี17,468.887,103.0059.3 %5.03,659.64390.4589.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท16,664.866,859.0058.8 %5.02,274.84832.2063.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี19,607.724,429.0077.4 %5.04,146.84761.9081.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร13,949.244,260.0069.5 %5.06,319.241,381.8278.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง16,378.675,846.0064.3 %5.04,264.741,893.2155.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์17,502.304,578.0073.8 %5.04,311.481,229.4071.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 19,068.043,840.0079.9 %5.03,549.781,090.8069.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร17,183.244,787.0072.1 %5.03,436.74812.7176.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี16,706.817,796.7053.3 %5.04,472.00989.1877.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร16,265.634,821.0070.4 %5.04,316.641,169.5072.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี16,177.043,628.0077.6 %5.04,039.802,732.9232.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์17,331.249,709.6344.0 %5.05,171.882,676.9848.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา22,006.053,331.0084.9 %5.06,048.421,168.5080.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด17,752.695,428.5069.4 %5.03,636.721,251.0065.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร15,420.554,287.6072.2 %5.03,191.46905.3571.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา16,621.266,049.0063.6 %5.04,114.681,459.2064.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่14,830.165,415.0063.5 %5.03,421.14844.3275.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี18,013.315,362.5070.2 %5.03,330.301,824.3045.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี19,972.434,356.8078.2 %5.03,709.32560.5284.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่16,335.275,660.0065.4 %5.04,426.83653.1085.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก46,045.2411,992.6074.0 %5.02,349.301,563.9333.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต16,617.787,666.5053.9 %5.02,723.40730.4473.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา18,179.066,034.0066.8 %5.03,692.82822.7077.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย15,925.963,400.0078.7 %5.03,925.784,001.30-1.9 %0.0
รวม 1,776,183 1,194,003 32.78 % 5.0 184,076 65,020 64.68 % 5.0