กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1175423.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.040022.8719696.853575.8 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 0.0 40,023 9,697 75.77 % 5.0