กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1,671,095.001,296,144.0022.4 %5.040,513.7413,156.0667.5 %5.0
รวม 1,671,095 1,296,144 22.44 % 5.0 40,514 13,156 67.53 % 5.0