กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1667383.51296144.022.3 %5.040513.74213156.06267.5 %5.0
รวม 1,667,384 1,296,144 22.26 % 5.0 40,514 13,156 67.53 % 5.0