สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1,911,660.601,387,758.0027.4 %5.076,457.8834,519.0354.9 %5.0
รวม 1,911,661 1,387,758 27.41 % 5.0 76,458 34,519 54.85 % 5.0