สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1907437.61387758.027.2 %5.076457.88334519.02754.9 %5.0
รวม 1,907,438 1,387,758 27.24 % 5.0 76,458 34,519 54.85 % 5.0