กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 3,360,832.002,928,540.0012.9 %5.074,000.3447,160.0036.3 %5.0
รวม 3,360,832 2,928,540 12.86 % 5.0 74,000 47,160 36.27 % 5.0