กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 1,386,690.301,069,944.8022.8 %5.042,070.8031,474.4825.2 %5.0
รวม 1,386,690 1,069,945 22.84 % 5.0 42,071 31,474 25.19 % 5.0