กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1,117,985.50852,000.0023.8 %5.038,806.5617,946.8153.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี81,535.2873,620.889.7 %4.512,171.729,725.5720.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย82,096.9886,186.02-5.0 %0.012,294.9611,058.1610.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท68,872.10109,113.01-58.4 %0.010,020.933,365.3066.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี71,552.8347,406.0033.7 %5.07,326.644,641.7036.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต75,632.1849,364.3834.7 %5.07,591.652,404.3668.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี81,683.8961,044.9525.3 %5.09,607.263,123.3067.5 %5.0
รวม 1,579,359 1,278,735 19.03 % 5.0 97,820 52,265 46.57 % 5.0