กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม11,263,446.00181,104.0098.4 %5.030,896.123,065.8690.1 %5.0
รวม 11,263,446 181,104 98.39 % 5.0 30,896 3,066 90.08 % 5.0